Ana sayfan Yap   Favorilerine Ekle   E-Posta                                                    
Bugün : 8 Aralık 2016   
 
 
 
      ANA SAYFA   w   ATATÜRK   w   İLÇEMİZİN TANITIMI   w   BİLGİ EDİNME
Menü
İlçemizden Resimler
Galeriden seçmeler..

..
Önemli Linkler
Şile Belediyesi-(4130)
Bimer İnternet Başvuru Formu-(3402)
E-Türkiye-(3252)
İstanbul Belediyesi-(3233)
İstanbul Valiliği-(3232)
Devlet Teşkilatı-(2868)
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü-(2418)
Dil Seçimi
tr en de
( TR )
Hizmet Standartları Tablosu

  1

Yurt Dışı Bakım

Belgesi

1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuş Muhtar Onaylı) 

(Belge örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/bakim.xls linkine tıklayınız.)

15 Dakika

  2

Apostil Tastik Şerhi

1-İlçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgeler

15 Dakika

  3

Tüketici Sorunları Başvurusu

1-Başvuru Dilekçesi

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/thaklari.doc linkine tıklayınız.)

2-Fatura

3-Satış Fişi

4-Garanti Balgesi veya Sözleşme

30 Gün

  4

Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri

1-Dilekce

(Başvuru için http://www.sile.gov.tr/Tavsiye_iletisim.asp linkine tıklayınız.)

15 Gün

  5

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE KAPICI  DAİRESİNİ BOŞALTILMASI

1-Başvuru dilekçesi

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/6.doc linkine tıklayınız.)

2-Yönetim yetki belgesi

3-Sözleşmenin fesh edildiğine dair karar

4-Kanunda belirtilen 15 günlük tahliye süresinin verildiğini gösteren tebligat belgesi

5 Gün

  6

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

1-Dilekçe

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/7.doc linkine tıklayınız.)

15 Gün

  7

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİ MÜRACAATI

1- Kafe Müracaat Formu

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/8.doc linkine tıklayınız.)     

2-İşyeri açma ruhsat fotokopisi (1 Adet),

3-Telekom İnternet Baplantı Bilgisi (1 Adet),                                

4-Ticaret odası Sici belgesi Fotokopisi (1 Adet),                       

5-Filtre Lisans Belgesi Fotokopisi (1 Adet),

(Müracaat için gerekli evrakların orjinalleri kontrol edildikten sonra fotokopilerine aslı gibidir işlemi yapılarak müracaat kabul edilir.   

İzin belgesi alan iş yerlerine yıl içeriside defaaten denetim gerçekleştirilir.)  

20 Gün

  8

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KARAR

1-Şikayet Dilekçesi

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/9.doc

4483sayilikanunmuracaat.doc linkine tıklayınız.)

(Dilekçe de bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin Adı, Soyadı, Adresi ve Telefon numarası.

Şikayet edilen memurun Adı, Soyadı ve Çalıştığı Kurum)

30+15 Gün

  9

KÖY SINIRLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

1-Başvuru Dilekçesi

2-Köylerde İhtiyar Heyeti Kararı ve Krokisi

15 Gün

  10

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ VE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ

1-Başvuru Dilekçesi

(Dilekçe de bulunması gereken hususlar:

Başvuranın Adı Soyadı

Şikayet edilenin Adı Soyadı ve Adresi

Şikayete konu taşınmazın yeri)

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/13.doc linkine tıklayınız.)

15+5 Gün

  11

DOSYA - KARAR ÖRNEĞİ VERİLMESİ

1-Başvuru Dilekçesi

(Dilekçe örneğine örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/14.doc linkine tıklayınız.)

1 Gün

  12

Köy Muhtarlarının Bankadan Para Çekme Müracaatı

1-Dilekçe

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/15.doc linkine tıklayınız.)

2-Bulunduğu Yıl İçerisinde Muhtarın Para Çekebilmesi İçin Alınmış Köy Kararı

15 Dakika

  13

Görev Belgesi Müracaatları

1-Görev Belgesi talep dilekçesi

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/16.doc linkine tıklayınız.)

15 Dakika

  14

Muhtar İzin Müracaatları

1-İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi (İzine Ayrılan Muhtara Vekaleten 1.Azası Vekalet Edecektir)

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/17.doc

 linkine tıklayınız.)

15 Dakika

  15

Köy Muhtarlığı Tahsilat Makbuzu, İhbarname ve Gelir Makbuzu Tasdik İşlemi

1-Tahsilat Makbuzu, Gelir Makbuzu ve İhbarnamenin seri numaralarının bulunduğu Köy Muhtarlığı adına kesilmiş faturası.

(Tahsilat Makbuzu, Gelir Makbuzu ve İhbarnamenin her sayfasının ortası  muhtarlık mühürü ile mühürlenecek, İhbarnameye sayfa sayıları verilecek)

1 Gün

  16

Yıpranmış, Kaybolmuş veya Çalınmış Mühür Müracaatı

1-Muhtarlık mühürünün   yıprandığı, Kaybolduğu veya çalıncığını bildirir dilekçe.

(Dilekçe örneği için kayıp: http://www.sile.gov.tr/hizmet/19.doc linkine;

                            çalınma: http://www.sile.gov.tr/hizmet/20.doc linkine tıklayınız.)

2-Çalındı ise Kollu Kuvvetlerinde hazırlanmış tutanak.

3-Mühür Beratı

4-Resmi Mühür Yönetmeliği' nde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış 70 Tl mühür bedeli dekontu.

5-Mühür Örneği

1 Ay

  17

Köy Bütçeleri

1-Bütçe (2 Nüsha)

1 Hafta

  18

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI

1-BAŞVURU FORMU

http://www.sile.gov.tr/Tavsiye_iletisim.asp linkine tıklayınız.)

15 Gün

  19

RESMİ İLAN

1-Talep Yazısı

2-İlan Metni

15 Dakika

  20

İNSAN HAKLARI

1-BAŞVURU FORMU

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/24.xls linkine tıklayınız.)

30 Gün

  21

BİMER

1-BAŞVURU DİLEKÇESİ

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/Tavsiye_iletisim.asp 

linkine tıklayınız veya www.basbakanlik.gov.tr/bimer ardesinden ulaşılabilir)

15 Gün

  22

Lokal Başvurusu

1-Yönetim Kurulu karar fotokopisi,

2-Lokal İç Yönergesi,

3-Tapu fotokopisi,

4-Kira Sözleşmesi,

5-Mesken Sahiplerinin tamamının onayının belirtildiği muvafakatname,

6-Yapı Kullanma  İzin belgesi,

15 gün

  23

4341 sayılı muhtaç er ve erbaş ailesi muhtaçlık kararı

1-Askerlik Şube Başkanlığından asker olduğuna dair belge,

2-Başvuran kişinin başvuru dilekçesi

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/37.xls linkine tıklayınız.)

7 Gün

  24

(K.H.G.B.) 

İHALE İŞLEMLERİ

1-Adres beyanı

2-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4-Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

5-Noter tasdikli imza beyannamesi

6-Ticaret Sicil Gazetesi

7-Noter tasdikli imza sirküleri

8-10. Madde taahhütnamesi

9-Teklif mektubu

10-Geçici teminat mektubu

11-Teknik personel Taahhütnamesi

12-Yapı araçları taahhütnamesi

13-İş deneyim belgeleri

14-İhale dokümanının satın alındığına dair belge

5 Gün

  25

(K.H.G.B.)

MAL VE HİZMET ALIMLARININ ÖDEMESİ

1-Fatura'nın aslı

2-Hesap Numarasını belirten dilekçe

2 Gün

  26

(K.H.G.B.)

KÖY MUHTARLARININ TALEPLERİ

1-Başvuru Dilekçesi

15 Gün

  27

(K.H.G.B.)

KESİN TEMİNAT İADESİ İŞLEMİ

1-Başvuru Dilekçesi

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/41.doc linkine tıklayınız.)

2-Teminat Makbuzu veya Kesin Teminat Mektubu

3-SSK'dan yapılan işe ilişkin ilişiksiz belgesi

4-Kesin Kabul Tutanağı

1 Gün

  28

(K.H.G.B.)

GEÇİCİ KABUL VE KESİN KABUL YAPILMASI İŞLEMİ

1-Başvuru Dilekçesi

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/42.doc linkine tıklayınız.)

7 Gün

  29

(K.H.G.B.)

İŞ DENEYİM BELGESİ TALEBİ

1-Başvuru Dilekçesi

(Dilekçe örneği için http://www.sile.gov.tr/hizmet/43.doc  linkine tıklayınız.)

1 Gün

 

BAŞVURU ESNASINDA YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN DIŞINDA BELGE İSTENMESİ, EKSİKSİZ BELGE İLE BAŞVURU YAPILMASINA RAĞMEN HİZMETİN BELİRTİLEN SÜREDE TAMAMLANMAMASI VEYA YUKARIDAKİ TABLODA BAZI HİZMETLERİN BULUNMADIĞININ TESPİTİ DURUMUNDA İLK MÜRACAAT YERİNE YA DA İKİNCİ MÜRACAAT YERİNE BAŞVURUNUZ.

 

İLK MÜRACAAT YERİ    : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    İKİNCİ MÜRACAAT YERİ       : KAYMAKAM      

İSİM                                : NEVZAT KALKAN                    İSİM                                         : SALİH YÜCE           

UNVAN                          : YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ            UNVAN                                   : ŞİLE KAYMAKAMI     

ADRES                            : ŞİLE  KAYMAKAMLIĞI            ADRES                                    : ŞİLE KAYMAKAMLIĞI

TEL                                 : 216 711 21 12                         TEL                                          : 216 712 13 26

 

 

 

 [1]

Kaymakamımız
Günlük Program
« Kas Aralık
Pz Sl Çs Cm Ct Pa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
8 Aralık günü Kaymakamımızın 0 programı var, Detaylar..
Bimer
Hava Durumu
Şile
Üyelik
Kullanıcı Adı :
 
Şifre :
 
Hatırla :
 
   

» Yeni Kayıt !
» Şifremi Unuttum !
Ziyaretçi Sayısı
Bugün : 36
Dün : 105
Toplam : 258823
Sayfa izlenimi aldık..
Saat
T.C. Şile Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi
Websitemiz Aspsitem tabanlıdır
Bu sayfa: 0,20 saniyede yorumlandı.